Nakup in dostava

Ponudba kupca pri naročilu v spletni trgovini

1.) Kupec lahko iz asortimaja prodajalca, ki je objavljen na spletni strani www.trgovina.opremacenter.si, izbere blago, za katerega nakup je zainteresiran, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«.

2.) S klikom na gumb »oddaj« kupec opravi prvi korak pri podaji zavezujoče ponudbe prodajalcu za nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred podajo ponudbe lahko kupec prosto spreminja razpoložljive elemente ponudbe.

3.) Ponudba je veljavna le pod pogojem, če kupec s klikom na ustrezni gumb potrdi, da se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji in jih s tem naredi za sestavni del  ponudbe ter v primeru, da izbere način plačila s posredovanjem kateregakoli ponudnika plačilnih storitev, odredi izvedbo plačilne transakcije za plačilo vseh denarnih obveznosti, ki za kupca izhajajo iz oddane ponudbe.

4.) Ponudba kupca se daje glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred podajo ponudbe kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistem www.trgovna.opremacenter.si, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja.

5.) Ponudba se šteje za podano le, če je ustrezno podana prek sistema www.trgovina.opremacenter.si. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino ponudbe.

Sprejem prodajalca pri nakupu v spletni trgovini

1.) Potrdilo prejema ponudbe kupca, ki sledi po odpošiljanju ponudbe kupca, še ne predstavlja sprejema ponudbe s strani prodajalca.

2.) Sprejem ponudbe kupca se opravi z odpošiljanjem ustreznega elektronskega sporočila prodajalca ali z dostavo blaga kupcu. Kakršnakoli drugačna izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne štejejo za sprejem ponudbe s strani prodajalca.

3.) Sprejem ponudbe je s strani prodajalca v vsakem primeru dan pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, stoodstotno zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi ponudbe kupca.

4.) Po sprejemu ponudbe s strani prodajalca so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem fiksirani in jih ni mogoče spreminjati, razen če ti splošni pogoji določajo drugače.

Dostava blaga

a. Prodajalec je s strani kupca naročeno blago dolžan dostaviti na naslov, ki ga kupec označi v ponudbi kupca, poslani prek sistema www.trgovina.opremacenter.si in ki je potrjen v sprejemu prodajalca, če določbe tega razdelka ne določajo drugače.

b. Prodajalec odgovarja za pravočasno in urejeno odpošiljanje blaga iz svoje poslovne enote in izročitev dostavljalcu, ne odgovarja pa za zamude, povzročene s strani dostavljalca.

c. V primeru nakupa blaga, ki je povezan z dostavo blaga na naslov dostave, ki ne predstavlja ene izmed poslovnih enot prodajalca, je prodajalec blago dolžan skladno s prejšnjo točko odposlati na naslov, ki ga prodajalec kupcu sporoči v elektronskem sporočilu, s katerim potrdi prejem kupčeve ponudbe. Čas dostave, ki ga prodajalec v takšnem elektronskem sporočilu ali drugače sporoči kupcu, kot tudi čas dostave, ki ga kupcu morda sporoči dostavljavec, je informativne narave, s čimer se kupec strinja, in njegova morebitna prekoračitev iz kateregakoli razloga nima vpliva na veljavnost nakupa in za kupca ne proizvaja pravnih učinkov.

d. Kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svoji ponudbi označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče vstaviti v hišni ali izpostavljeni predalčnik ali ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, upoštevaje dopustno prekoračitev po prejšnji točki, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, prodajalec pa sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame v poslovalnici prodajalca, ki jo prodajalec navede v svojem sporočilu ter mu po prosti presoji zaračunati običajne stroške ležarine. S sporočilom iz prejšnjega stavka je prodajalec prost svoje izročitvene obveznosti.

e. Če je dogovorjeno, da kupec prevzame blago na naslovu ene izmed poslovalnic prodajalca, pride kupec v zamudo, če na v elektronskem sporočilu prodajalca navedeni termin, z izjemo zgolj prehodne krajše zadržanosti, ki ne presega enega delovnega dne, blaga ne prevzame. Za čas prevzemne zamude sme prodajalec kupcu po prosti presoji zaračunati običajne stroške ležarine, svoje obveznosti izročitve blaga pa se sme razbremeniti s tem, da kupcu blago na stroške kupca dostavi na prodajalcu zadnje znani naslov kupca.

f. Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga ali če v skladu z določbami tega razdelka pride v prevzemno zamudo.

g. Če je kupec potrošnik, preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku, ko je blago skladno s predmetnimi splošnimi pogoji dano na razpolago kupcu ali ko kupec skladno s predmetnimi splošnimi pogoji pride v zamudo. V vseh drugih primerih preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku izročitve blaga s strani prodajalca dostavljavcu.

h. Izbira dostavljavca je v pristojnosti prodajalca, katerega odgovornost pa je omejena le na odgovornost za izbiro.

i. Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca odpošiljanje blaga ali celo samo izročitev blaga kupcu po odpošiljanju po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca.

j. Dostava je plačljiva. Cena dostave je vezna na težo in dimenzije izdelka in je stranki podana pred potrjevanjem ponudbe. 

Stranki je omogočen tudi nakup in brezplačen prevzem izdelka v poslovalnici :

Topniška 5, 1000 Ljubljana, (nasproti Plečnikovega STADIONA-Bežigrad)
tel.: 01/430-77-30,
fax.: 01/430-77-34,
mobi: 040/155-551
E-mail: ljubljana@opremacenter.si      

Delovnik:
pon. – pet.  09h – 19h
sob.            09h – 13h
nedelje in prazniki – zaprto


Načini plačila :

- z gotovino ob prevzemu (velja Spletna cena),

 

- z nakazilom na račun upravitelja Opremacenter d.o.o. po ponudbi/predračunu (velja Spletna cena),

 

- s plačilno oziroma kreditno kartico na prevzemnem mestu - Ljubljana  (Diners Club,  Eurocard/Mastercard, Visa) je 3 odstotke nižji popust kot pri Spletni ceni,

 

- z obročnim plačilom do 24 obrokov s kartico Diners Club na prevzemnem mestu - Ljubljana :

                               > 2 do 6 obrokov = 5,10 odstone točke nižji popust kot pri spletni ceni

                               > 7 do 24 obrokov = 6,50 odstotne točke nižji popust kot pri spletni ceni

 

- z obročnim plačilom do 12 obrokov s karticami NLB d.d. (Karanta, MasterCard, Visa) na prevzemnem mestu - Ljubljana.

                                > 1 do 12 obrokov = 2,5 odstotne točje nižji popust kot pri spletni ceni in enkratni strošek odobritve v zensku 25,00 EUR

 

Ob prevzemu v naših salonih vam brezplačno prikažemo in razložimo delovanje aparata.